Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Snedsted Skole

ORDENSREGLER
For at alle kan have det godt på vores skole og have de bedste muligheder for at lære noget, er det vigtigt, at vi alle husker og retter os efter disse tre enkle regler:
 
1. VIS HENSYN
 
2. VÆR PRÆCIS
 
3. GØR DIT BEDSTE 
 
 
Vis hensyn betyder bl.a. at du viser hensyn over for dine kammerater og over for de øvrige elever på skolen ved :
 
At du opfører dig betænksomt både i timer og i frikvarterer.
At du optræder hensynsfuldt, også i andres klasser - At du husker at hjælpe dem, der ikke klarer sig så godt.
At rygning ikke er tilladt for eleverne i skoletiden. 
At 8. - 9. klasse må forlade skolen i frikvarteret kl. 11.30 - 12.00, men at fritimer/mellemtimer skal tilbringes på skolen.
At du retter dig efter skolepatruljen, og ikke cykler eller kører på knallert i skole- eller cykelgården.
At du passer på skolens ejendele og inventar - At du og dine kammerater hjælpes ad med at holde god orden i klassen - At du ikke ødelægger undervisningen for dine kammerater.
 
Vær præcis betyder: At du overholder mødetidspunkter - går til klassen når det ringer, og sætter dig på din plads.
 
Gør dit bedste betyder: At du ikke spilder din tid på skolen.
 
Husk i det hele taget, at skolearbejdet skal gøres for DIN EGEN SKYLD.
 
Hvis nogle elever ikke overholder de 3 regler, og dermed optræder som dårlige kammerater og ødelægger skolen eller undervisningen, må vi naturligvis sørge for straks at få dem stoppet, evt. igennem brug af Undervisningsministeriets cirkulære om god ro og orden i Folkeskolen.
 
Ovenstående er foreslået af det store elevråd, anbefalet af pædagogisk råd og vedtaget af skolebestyrelsen.