Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Snedsted Skole

Velkommen til Trombakken

Trombakken                              Trombakken er Thisted Kommunes skole- og SFO-tilbud til børn og unge med ADHD og ASF. Skolen er en afdeling ved Snedsted Skole.                                                    På Trombakken har vi en afdeling for børn og unge med ADHD og en tilsvarende afdeling for børn og unge med diagnoser indenfor autismespektret (ASF). Der er p.t. indskrevet 66 elever i alderen 6 - 17 år.

Undervisningen                                    På Trombakken arbejder vi ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor den enkelte elevs individuelle forudsætninger og kompetencer er i centrum. Det er vores målsætning, at de elever vi sender videre ud i livet har opnået en så høj grad som muligt af:

  • Faglige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Selvstændighed
  • Livsduelighed

Idræt, bevægelse og udeliv vægtes højt i det pædagogiske arbejde. I undervisningen benytter vi også flittigt skolens faglokaler og øvrige faciliteter.

Samarbejde                                        Det tætte og forpligtende samarbejde med forældre vægtes højt i dagligdagen. Samarbejde og vidensdeling med PPR og øvrige aktører bidrager til at understøtte barnets udvikling.                                              

Ingen aktuelle opslag

Trombakken

Trombakken                                       Tlf.nr. 99 17 34 24                                   

SFO Trombakken                               Tlf.nr. 51 15 94 64

Afdelingsleder                                     Hans Mikael Therkildsen                          Tlf. nr. 99 17 34 24                                   E-mail: [email protected]

Transport af elever til Trombakken

Snedsted Turistbusser varetager transporten af kørselsberettigede elever til Trombakken. Ved behov kontaktes:                                                             Snedsted Turistbusser                            Nordmarksvej 1                                  7752 Snedsted                                  Email:[email protected]         Tlf.: 97 93 40 57

ASF-afdelingen

ADHD-afdelingen